Höstårsmötesbeslut

Leråkra Golfklubbs höstårsmöte/medlemsmöte gav enhälligt mandat åt styrelsen att fullfölja den process som pågått under hösten och som inriktats på att klubben själva operativt skall driva och ansvara för all verksamhet vid anläggningen f o m 2016. Huvudavtal med bifogat banskötselavtal, arrendekontrakt och inköpsavtal inventarie, kommer att undertecknas av Leråkra GK och JK Leråkra AB […]