Utdelning Gräsroten

Idag fick vi utbetalat 665:- från Svenska Spel utan att egentligen har gjort någonting… Vi har i nuläget 17 medlemmar som stöttar vår förening genom att vara med i Gräsroten. Detta genererade alltså dessa pengar. Det finns plats för många fler. Vi är ju ändå drygt 600 medlemmar i Leråkra GK. Styrelsen