Baninfo

Det mycket rikliga regnandet under hela hösten har gjort banskötsel och spel mycket besvärligt.
Även om vi har en bana som normalt tål ganska mycket vatten så finns det gränser. Banan har till
och med fått stängas helt under en tid (23-25/10).
Detta då det inte gått att använda/ köra klippare och andra underhållsfordon på den liksom även golfbilar.
För övrigt är det många banor i landet som fått stänga helt på grund av ofantliga regnmängder.

Den 26 oktober bestämdes att banan öppnas igen fast då med vintergreener och bil-/ vagnförbud.
Banan är bitvis mycket blöt och lerig på vissa avsnitt men banpersonal har bedömt att det går att
spela hjälpligt utan att orsaka alltför stora skador. Detta under förutsättning att man är aktsam
och när det är befogat använder matta/peg.
Ordinarie greenerna har stängts av (23/10) då de är alltför blöta för att klara spel.
Greenerna ska i den mån det går underhållas inför vintern och förhoppningsvis gå till vintervila
med bästa möjliga förutsättningar. Problemet är bland annat ett pågående mögelangrepp som
bekämpats under sensommar och höst. Bankonsulent har hela tiden varit involverad och lagt
upp skötselplaner som följts helt och hållet.
Vi ser fram emot våren och hoppas på det bästa för våra greener.
Bankommittén

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Tidigare tillfällig lokal regel angående lättnad för skyddsnätet på hål 11 ca 50 meter innan green, är numera upphävd (fr.o.m. 2016-03-07).

Nätkonstruktionen (nät, stolpar och wire) betraktas som oflyttbart hindrande föremål och regel 24-2 tillämpas.

Utdrag ur Regler för Golfspel

Regel 24-2 a: Störande inverkan. ”Störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål föreligger när en boll ligger i eller på föremålet eller när föremålet inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving.”

Regel 24-2 b: Lättnad. Utom när bollen är i ett vattenhinder eller ett sidovattenhinder, får spelaren ta lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål på följande sätt:
(i)   På spelfältet: Om bollen ligger på spelfältet måste spelaren lyfta bollen och droppa den utan plikt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än närmaste punkt för lättnad.