Info

BANVÅRD

Så här på försäsongen är bana och framför allt greener mycket känsliga. Skador som uppkommer tidigt på säsongen kan vara kvar länge.
Det är därför mycket  viktigt att exempelvis ALDRIG beträda frostbelagda greener. Likaså att i vanlig ordning laga nedslagsmärken –
även om man själv inte förorsakat dem. Var även rädd om de fläckar på greenerna som håller på att lagas och undvik att spela på eller
igenom dessa om det inte är nödvändigt.
Följ också anvisningarna som sätts upp – exempelvis användande av matta när detta är nödvändigt under tidig säsong. Matta är bättre än
peg då det senare ofta innebär att klubbhuvudet går ner i marken och tar torvor i känslig mark.
Tänk också på att använda eventuella golftransporthjälpmedel så att inga hjulspår uppstår på känsliga ställen där marken kan vara sank.
Använd också de gångstigar som ska användas så att inga nya sådana trampas upp framför en del greener (ex 1:an och 6:an).
Om alla tar sitt ansvar bidrar vi till en bättre och trevligare bana!
Bankommittén

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Tidigare tillfällig lokal regel angående lättnad för skyddsnätet på hål 11 ca 50 meter innan green, är numera upphävd (fr.o.m. 2016-03-07).

Nätkonstruktionen (nät, stolpar och wire) betraktas som oflyttbart hindrande föremål och regel 24-2 tillämpas.

Utdrag ur Regler för Golfspel

Regel 24-2 a: Störande inverkan. ”Störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål föreligger när en boll ligger i eller på föremålet eller när föremålet inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving.”

Regel 24-2 b: Lättnad. Utom när bollen är i ett vattenhinder eller ett sidovattenhinder, får spelaren ta lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål på följande sätt:
(i)   På spelfältet: Om bollen ligger på spelfältet måste spelaren lyfta bollen och droppa den utan plikt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än närmaste punkt för lättnad.