Lokala regler

Leråkra 2017-03-05

Lokala Regler Leråkra GK

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

Markeringar.
Regelhänvisning. Följande markeringar gäller på banan:

Vit out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Blå mark under arbete (MUA) 25
Blåvit MUA- spel förbjudet Bil 1
Orange hindrande föremål 24

 

Vattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
  4. Myrstackar.
  5. Skador i bunkrar som blottade stenar, markduk, gropar eller fåror orsakade av vatten
  6. Spelare som i sin normala sving eller stans hindras av nyplanterade träd eller buskar
  7. Jordfasta stenar och berg i delen på den finklippta delen av spelfältetb. 150 metersmarkeringar. Om de inte går att flytta tillämpas Regel 24-2

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
Stenar i bunkrar.
150 metersmarkeringar. Om de inte går att flytta tillämpas Regel 24-2

Boll som oavsiktligt rubbas på green.
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarena boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Turfpluggar på green
På green har skurna turfpluggar av alla storlekar samma status som gamla hålpluggar och kan lagas enligt Regel 16-1c.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

 Organisk del av banan (Regel 13-1)
Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

Droppruta hål 11
Om en spelare förklarar bollen ospelbar vid muren bakom green, fårspelaren antingen ta lättnad enl. Regel 28 eller med ett slags plikt droppa bollen i dropprutan till höger vid sidan av green.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel-Förlorat hål; Slagspel-Två slag