Corona

Corona och säker golf

På förekommen anledning måste vi införa följande begränsningar:

  • I vår shop / kansli får endast sex personer exklusive personal vistas.
  • Köket får ej beträdas, det är endast för personalen.

Dessa åtgärder är inte enbart för gäster utan i första hand för vår personal som är betydligt mer utsatt än gästen.
Gästerna ansvarar för sitt skyddsavstånd och sin säkerhet.

Följ gärna uppdateringar på Golfförbundets hemsida golf.se

Titta gärna på filmen med tips och trix för att undvika smitta på golfbanan.

Corona | Leråkra Golfklubb