Ban- och Anläggningskommittén

Ban- och Anläggningskommittén består av Jan Andersson (ordförande),
Jens Gustavsson, Leif Olsson, Lennart Nilsson, Iris Karlsson och
Jan Boqvist.
Kommittén bevakar och handhar frågor rörande bana och anläggning.
En av huvuduppgifterna är att tillse att banan håller de i Banskötsel-
avtalet uppsatta villkoren. Kommittén har ett nära samarbete med
J K Leråkra AB och anställd banpersonal.
Frågor, idéer och synpunkter angående bana och/eller anläggning
kan med fördel diskuteras med eller tillsändas ledamöter i kommittén.