Utbildningskommittén

Utbildningskommittén består av Jan Andersson (ordförande),
Håkan Adolfsson, Magnus Rådström, Jens Gustavsson, Victor Andersson,
Rebecca Svensson och Staffan Holgersson.
En av kommitténs huvudsakliga uppgifter är att ansvara för nyrekrytering
och introduktionsutbildning i golf för nybörjare.
2017 års nybörjarutbildning startar med en info-träff söndagen den 23 april
klockan 10.00 för att sedan fortsätta med introduktion i golf i olika grupper
med start i början av maj. Se under Pro/Utb – Nybörjarutbildning 2017.
Kommittén är även behjälplig vid golfrelaterade event och liknande.