Klubben


 

Varmt välkomna till Leråkra Golfklubb!

Vi kan som vanligt erbjuda er en fantastiskt bra anläggning på Leråkra med saftigt gröna fairways och med exemplariskt skötta greener.

Under våren startade vi upp en ”gröna-kort utbildning” som har blivit en riktigt succé. Ett femtiotal nya golfare har gått och genomgår även nu sin utbildning i denna ädla sport. Ett flertal av dem har också blivit medlemmar och nyttjar flitigt vår anläggning. Mycket glädjande!

Tävlingsverksamheten har haft rekordmånga deltagare och vårt samarbete med  Ronneby GKs Pro fortsätter  även denna säsongen.

Väl mött på golfbanan i sommar.

Styrelse
Tyrone Carlsson
Ordförande
0708445193
Anja Eklund
Ekonomikommittén
0708-261673
Bo Andersson
Sekreterare
0760066557
Jan Svensson
sponsorkommittén
 0705 881187
Tony Andersson
Tävlingskommittén /Handicapkommittén
079-33 44 930
Magnus Rådström
Juniorkommittén/bankommittén
0709-20 38 27
Jens Jönsson
Juniorkommittén
0708-112298
 
Lotta Ryberg
Damkommittén
0735-356778
Håkan Adolfsson
Informationskommittén / Visionsgruppen
0730-50 05 09
Lars Gardell
Herr/Seniorkommittén
0708-17 54 30
 
Marie Andersson
Medlemsrekrytering
0705-988808

Då är vi på väg in i ett nytt golfår. Under vintern fortsätter tisdags- och torsdagsgolf.

Nu är vi igång med 55+. Starttid 08.00. Våravslutning V 26, och höstomgång V 32 till V 38.

Efter v 38 ändras starttid till 09.00. Fördelning av scorekort 08.45. Och både tisdag och torsdag genomförs som seniorgolf.

Nytt: Herrar 55+. Gränsfejden mot Ronneby GK, sker 7 juni kl: 08.00 i Ronneby.

Anmälan i Gitten.

Blekinge Golfförbund avser genomföra Blekingeserien även i år. Leråkra GK är anmälda till att deltaga i H 40, H 60 och H 75.

Deltagare i varje klass ansvarar för anmälan och deltagande.
Deltagande i”Gubbagolfen”, anmälan av den enskilde golfspelaren.
”Spontangolfen” på onsdagar avses även genomföras i år. Spontangolfen är till för de seniorer som önskar spela golf som sällskapsgolf med någon form av intern tävling och social gemenskap.

För mera information om regler och kostnad, läs på Blekinge GF`s hemsida.

Stöttning och hjälp kommer att behövas under säsongen av Herrkommitten vid några tävlingar, sandbunkrar och som golfvärdar.

Bemanningen inom Herrkommitten: Lars Gardell ordf.  Magnus Rådström,  Ingemar Persson, Jens Jönsson och Tony Andersson.

 

Mvh. Lars Gardell

 


LarsG

Juniorverksamheten 2018

År 2018 kommer Juniorkommittén innehålla följande personer:

Jens Jönsson (ordförande)

Magnus Rådström

 

 

Onsdagen den 15/8 sätter vi igång med höstens träningar igen.

18.00 och en timme framåt håller vi på.

Alla barn och ungdomar är välkomna att vara med.

 

Vid frågor ang. juniorverksamheten kan ni säkrast nå oss på

Jens: tel. 0708-112298, e-mail. [email protected]

Magnus: tel. 0709-203827, e-mail. [email protected]

 


 

Ungdomskommitté

Jens Jönsson
0708-112298

Tisdagsgolf.

Alla damer är välkomna att delta i spel på tisdagar.

Vi samlas kl 16.45 för att sedan starta kl 17.00. Blir du sen så meddela någon som ser till att du kommer med ändå.

Vi hjälps åt att hålla i dessa tisdagstävlingar och det finns en lista på anslagstavlan i omklädningsrummet där du kan se när det är din tur att hjälpa till.

Vi hjälps åt att hålla snyggt på banan genom att vara “hålvärdar”. Denna lista finns också i omklädningsrummet. Är du inte med ännu så kan du skriva upp dig på listan. Ju fler vi är desto enklare blir det.

Ta gärna en titt på anslagstavlan i omklädningsrummet där det kan finnas information som inte kommer på hemsidan.

Vi ses på banan!

Lotta

 

Lotta Ryberg 0735-356778


 

Damkommittén

 

Lotta Ryberg
Damkommittén
0735-356778

Leråkra Golfklubb är en förening som har målsättningen att erbjuda alla besökare en stark social samvaro i kombination med kravbefriad friskvård på en anläggning som är väl lämpar sig för alla golfare oavsett hur långt man kommit i sitt golfkunnande. Vi har en bred verksamhet för alla åldrar och ett stort engagemang, inte minst bland våra ”gubbar” o ”gummor” som regelbundet träffas under hela året för enklare tävlingsverksamhet och trevligt umgänge.

Vi erbjuder våra partners en rad olika marknadsförnings- och personalaktiviteter t.ex.

Tävlingssponsring (GULD)
En egen golftävling! – en unik möjlighet att visa upp ditt företag.

Exponering på anläggningen (SILVER & BRONS)
-Sponsra ett hål eller välj marknadsföring på anläggningen – profilerar ditt företag.
-Silver-nivån för golfspelande företagare & anställda
-Brons-nivå för golfintresserad företagare & anställda

Kund, medarbetare och friskvårds GOLF
Vi arrangerar allt från ”prova på” till utbildningar samt företagsunika kund & medarbetartävlingar!

Juniorsponsring
Vår juniorverksamhet är viktigt för både oss och våra partners – stötta den!

Ett stort tack till våra samarbetspartner och väl mött på golfbanan i sommar.

För mer info kontakta:

Jan Svensson, Sponsoransvaring Leråkra GK
Telefon: 0705 881187
Mail: [email protected]

Leråkra GK:s handicapkommitté består av Tävlingssektionens ordförande och Git- ansvarig på klubben. För år 2018 är det Jan Andersson, Tony Andersson och Christer Sixtensson.

Varje klubb inom SGF är skyldig att ha en sådan kommitté.Ett stort problem för golfen generellt är att de regler som finns för handicapsättning inte följs och förbundet är tydliga med att de vill att detta åtgärdas.Till årets säsong har vissa justeringar gjorts avseende regelverket.
Bland annat så kan handicapjusteringar för 9 hål göras för alla handicapgrupper utom handicapgrupp 1
Handicapgrupp 6 är tillagd och motsvarar tidigare års klubbhandicap 37-54.

För att vi alla ska få tävla på lika villkor så är det självklart och av yttersta vikt att alla registrerar sina ronder så aktuellt handicap blir rättvisande.

Leråkra GK:s handicapkommitté kommer under året att göra stickprov för de tävlingar som genomförs inom klubbens regi (Även för de tävlingar somgenomförs utanför tävlingssektionens ansvarsområde), så att tävlingsronder registreras via Min Golf eller via kansliet.
Detta avser t.ex. herrgolfen på tisdagar/torsdagar, damgolfen samt söndagsgolfen. Vi ber er således att scorekort för alla dessa tävlingar sparas i kansliet.

Regelverket
Avseende sänkningar/höjningar för 9,12 respektive 18 hål så gäller samma regler.
Frågan är ställd till förbundet och svaret är som följer:Vid spel av 12 hål så registreras resultatet efter 9 hål som handicapgrundande resultat. Dock anser de att tolv hål är bättre och mer utslagsgivande att spela, vilket de nogsamt påtalade i sitt svar men reglerna är tydliga. 9 resp 18 hål.

Om man ligger helt fel i sitt handicap pga t.ex. sjukdomar, långa uppehåll eller likvärdigt så kan vi hjälpa till med en justering. Det bästa är att spela 3 rundor och lämna scorekorten till kansliet för vidarbefordran till handicapkommitténs medlemmar

Lycka till med ert golfande under säsongen önskar Janne, Christer och Tony

Länk till :
www.golf.se/globalassets/regler-och-handicap/ega-handicapregler-2016.pdf

Ban- och Anläggningskommittén består av Magnus Rådström (ordförande),
Jens Gustavsson, Leif Olsson, Lennart Nilsson, Iris Karlsson och
Jan Boqvist.
Kommittén bevakar och handhar frågor rörande bana och anläggning.
En av huvuduppgifterna är att tillse att banan håller de i Banskötsel-
avtalet uppsatta villkoren. Kommittén har ett nära samarbete med
J K Leråkra AB och anställd banpersonal.
Frågor, idéer och synpunkter angående bana och/eller anläggning
kan med fördel diskuteras med eller tillsändas ledamöter i kommittén.

Utbildningskommittén består av Håkan Adolfsson (ordförande),
Jan Andersson, Magnus Rådström, Jens Gustavsson, Victor Andersson, Erik Stenberg och Tony Anderson
En av kommitténs huvudsakliga uppgifter är att ansvara för nyrekrytering
och introduktionsutbildning i golf för nybörjare.
2018 års nybörjarutbildning startar med en info-träff söndagen den 15april
klockan 11.00 för att sedan fortsätta med introduktion i golf i olika grupper
med start i början av maj. Se under Pro/Utb – Nybörjarutbildning 2018.
Kommittén är även behjälplig vid golfrelaterade event och liknande.

Vårt café´ erbjuder kaffe, smörgåsar, kakor mm. Korv med bröd, Läsk, glass och lite annat smått och gott.

Caféet ligger vid klubbstugan nära Driving rangen.

Vi hoppas på en fin och trevlig sommar med god stämning och många fikapauser.

I anslutning till serveringen har vi en enklare shop med golfartiklar.

Herrkommitten | Leråkra Golfklubb