2018 års fakturering!

Leråkra Golf kommer att inför 2018 använda mail gällande medlemskapsfakturering. Denna fakturering sker under december 2017 för betalning vid månadsskifte jan/febr 2018. Föreningen vill med detta tillse en något snabbare likviditetsfunktion.

De medlemmar som saknar mailadress faktureras enligt tidigare via brev.