Kallelse till ÅRSMÖTE !

Härmed kallas medlemmar i föreningen Leråkra Golf till ordinarie årsmöte gällande verksamhetsåret 2017.

Årsmöte äger rum  den 4 mars klockan 15.00 i Ronneby Bollklubbs lokal vid idrottsplatsen i Ronneby.
Efter årsmötet bjuds det på fika.
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari 2018.

Nu när vi gått in i ett nytt år ombedes samtliga medlemmar att kontrollera att ni fått faktura i er mail-box för årsavgifter/skåp alternativt att autogirot fungerar som det ska.
Om inte, var snälla ock kontakta klubbens kansli

Välkomna!