Mögelangrepp – greener

Det har konstaterats att våra greener angripits av mögel trots förebyggande
arbeten under en tid. Orsaken är naturligtvis den senaste tidens rikliga regnande
och en förhållandevis hög temperatur vilket dessvärre skapat goda förutsättningar för mögel.
Vår bankonsulent är naturligtvis rådfrågad och han konstaterar dessutom att mögel har
drabbat flera banor i söder i unik omfattning.
Det som händer nu är att ett mekaniskt arbete att bekämpa möglet påbörjas omedelbart.
Besprutning är av miljötekniska skäl inte tillåtet – varken i bekämpande eller förebyggande
omfattning.
Rent konkret kommer greenerna att skäras varje dag medan klippning kan ske var 3:e dag
i nuläget. Klippning måste ske försiktigt för att inte ”sår” ska bildas som förvärrar mögeltillväxten.
Det åligger alla spelare att iakttaga särskild varsamhet vid spel på greenerna och att respektera de arbeten
som kommer att pågå. Naturligtvis kommer greenerna inte att hålla samma hastighet eller finish som
tidigare vilket vi får ha förståelse för. Vi återkommer naturligtvis om ny information framkommer.

Bankommittén