ÖPPEN BANA!

Leråkra Golf öppnar banan för vinterspel från måndag den 29 jan.  Spel med matta samt bärbag är ett måste. Vi försöker samtidigt att spela med förstånd så att banan kan återhämta sig.

Rangen är öppen med egna bollar ( automat vinterstängd )