Träningskort 2017

tvaspelare

Utveckla din golf! 

Ta nu chansen att utveckla din golf 2017! Med träningskortet finns det möjlighet till mycket träning, men du behöver inte binda upp dig till en speciell veckodag eller tid. Med Träningskortet väljer du fritt ur ett schema som finns digitalt och det är upp till dig hur många pass du går på.

2017 kommer träningskortet förändras för att skapa intresse från fler kategorier spelare. Självklart kommer du som deltog 2016 att känna igen dig men minst fyra pass i veckan kommer vara riktade till en specifik målgrupp som grundar sig i huvudsak på handicap. Vi kommer också att ha ett skicklighetspass i veckan och det kan också förekomma pass enbart för kvinnor, män eller för er som började er golf 2016 eller börjar under 2017.

Grundtanken är att dela in de anmälda i följande kategorier:

Högre handicap
Medelhandicap
Lägre handicap

Hur dessa handicapgränser dras beror på vilka handicap ni har som anmäler er då vi tänker oss att dessa grupper ska vara ungefär lika stora. Det kan också bli så att någon grupp blir mindre och då kommer denna grupp ha några färre träningspass på årsbasis.

Det stora syftet är att lättare kunna forma träningspass som blir bättre riktade mot dina behov. Ett andra syfte är att skapa ett system där ni som är med i träningskortet lättare ska komma med på passen genom att minska konkurrensen om platserna till varje specifikt träningspass.

Klubbens mål med Träningskortet:

  • Att erbjuda alla medlemmar i Leråkra GK en möjlighet att utvecklas till bättre
    golfspelare.
  • Att stärka medlemskänslan genom att träffa andra medlemmar.
  • Att främja golfen som idrott.
  • Att stärka samarbetet mellan Ronneby och Leråkra

Hur fungerar Träningskortet?
Fördelen med Träningskortet är att det inte är några fasta veckodagar eller tider, utan att du fritt kan välja från schemat vilka pass du vill gå på. Det kommer att finnas ett rullande schema med golfens olika moment och slag. När du anmält dig till Träningskortet får du inloggningsuppgifter till schemat, på startsidan finner du inloggningsrutan. Du anmäler dig enkelt till det pass du önskar gå på, dock tidigast en vecka i innan. Träningskortet kan utnyttjas maj – september, varje tillfälle är 1 – 1,5 timme med max 8 deltagare per pass.
Vår rekommendation är att man anmäler sig till ett pass i taget per dag då det är få som klara av att träna med bra koncentration och fokus.

Pris
Ordinariepris är 1650 kr men Leråkra GK  har valt att gå in och subventionera det till sina medlemmar som ett mervärde till medlemskapet. Så alla som anmäler sig i betalar 1350 kr. Ta nu chansen och utveckla er golf! 

Anmälan

Anmäl er så tidigt ni kan så underlättar det för planeringen av grupperna.
Skicka ett mail till [email protected] med namn golfid

Frågor
Har du frågor kontaktar du Johan Bjerhag eller Johan Bjerngren 0457 – 125 50