Banan


Vid vintergreener: 
Matta under bollen vid slag på Fairway är ett krav. 
 Observera att förbudet mot att beträda banan vid frost gäller ända tills marken är ordentligt frusen.

Banlayout

Banan | Leråkra Golfklubb