Banan


– Tisdagen 20/6 tillkommer ett hål som blir nr 18. Nya scorekort, ny sloop gäller.
– Observera att banan är stängd alla tävlingsdagar! Se avsnitt “Tävlingar” för information om dessa.

Banlayout

Banan | Leråkra Golfklubb