Klubben


 

Varmt välkomna till Leråkra Golfklubb!

 

  • Damgolf tisdagar 17´00 (samling 16´45). Ansvarig Lotta Ryberg.
  • Seniorgolfen alla tisdagar och torsdagar 8´00 (samling 7´45). Ansvarig Lars Gardell.
  • Onsdagsgolfen 17´00.
  • Söndagsgolfen 9´00.
  • Juniorer. Ansvarig Jens Wilander.

Mer info finns som regel under respektive kommittés avsnitt.

Jan Svensson
Ordförande
0705 881187
 
 
Inge Andersson
Ekonomikommittén
0709 667902
Bo Andersson
Sekreterare
0760066557
Tony Andersson
Tävlingskommittén / Handicapkommittén
079-33 44 930
Ingemar Persson
Ban- och anläggningskommittén
0768 985425
  
Lotta Ryberg
Damkommittén, shop/kansli samt vice ordförande
0735-356778
 
Lars Gardell
Herrkommitte’n
0708-175430
 
 
Monika Bäckström Koch
Medlems- och utbildningskommittén.
0733 471090
Lennart Augustsson
Sponsorkommittén
0703 754476

God fortsättning på nya golfåret.

H 55+spelar tisdagar och torsdagar Kl: 09.00 (samling 08.45). Och söndagar 12 hål med start Kl: 09.00. Bedömt att vi ändrar starttiden till kl: 08.00  tisdagen 3 maj. Samling 07.45. Planen under året är spela tisdag och torsdag, där tisdag är en tävling som avslutas i början av september. Där vi även genomför en två dagars golfresa. Vi spelar även söndagsgolf kl:09.00. 12 hål.

1:a april försvinner covid-restriktionerna. Dock gäller att vid förkylning etc, så stanna hemma. Respektera om någon individ fortfarande önskar hålla avstånd.

Blekinge GF håller på att planera spel i Blekinge-serien från H40 till H80, och seriespel i H55+.  I Blekinge-serien deltar man i olika åldersklasser. Max 6 spelare i varje klass. Vi har anmält ett lag i H 75. och ett lag för H 40+H 50 som genomför en annan variant av tävling. Regler för detta och för seriespel 55+ finns i en pärm i klubbhuset och på Blekinge GF hemsida.

Vad gäller sommargreener så kolla information från ban-kommittèn.

Herr/Seniorkommittens samansättning:

Ordf. Lars Gardell, Ledamöter: Bo Thorsson och Tony Andersson.                         Tisdag/torsdags-golf: Claes Ottosson och Roger Svensson + övriga.                       Söndags-golf: Börje Svensson.                                                                                          Kontaktman Gränsfejden: Ingvar Karlsson.                                                                 Resultatsammanställare Leråkra 55+: Per Svensson.                                                  Avslutningsresa 55+: Kommer att planeras till sensommaren

 

Herr/seniorkommitten: Lars Gardell ordf.  Bo Thorsson och Tony Andersson.

 

 

 

Mvh. Lars Gardell

 


LarsG

Juniorverksamheten 

År 2022 kommer Juniorkommittén innehålla följande personer:

Jens Wilander, ordförande

Magnus Rådström och Emil Stenberg

Vi kommer ha juniorträning på tisdagar kl. 18:00 fr o m 26/4

Kolla hemsidan och Facebook sidan för mer info.

Alla barn och ungdomar är välkomna att vara med, nya som gamla.

Vid frågor ang. juniorverksamheten kan ni säkrast nå oss på telefon

0457-36081

eller via mejl till

[email protected]

Tisdagsgolf.

Alla damer är välkomna att delta i spel på tisdagar.

Vi samlas kl 16.45 för att sedan starta kl 17.00. Blir du sen så meddela någon som ser till att du kommer med ändå.

Vi hjälps åt att hålla i dessa tisdagstävlingar och det finns en lista på anslagstavlan i omklädningsrummet där du kan se när det är din tur att hjälpa till.

Vi hjälps åt att hålla snyggt på banan genom att vara “hålvärdar”. Denna lista finns också i omklädningsrummet. Är du inte med ännu så kan du skriva upp dig på listan. Ju fler vi är desto enklare blir det.

Ta gärna en titt på anslagstavlan i omklädningsrummet där det kan finnas information som inte kommer på hemsidan.

Vi ses på banan!

Lotta

 

Lotta Ryberg 0735-356778


 

Damkommittén

 

Lotta Ryberg
Damkommittén
0735-356778
Anna Grüner
0732022334
Annika Adolfsson
0709616370
Ann-Karin Olsson
0763539302
Jenny Andersson
0736873474

Leråkra Golfklubb är en förening som har målsättningen att erbjuda alla besökare en stark social samvaro i kombination med kravbefriad friskvård på en anläggning som är väl lämpar sig för alla golfare oavsett hur långt man kommit i sitt golfkunnande. Vi har en bred verksamhet för alla åldrar och ett stort engagemang, inte minst bland våra ”gubbar” o ”gummor” som regelbundet träffas under hela året för enklare tävlingsverksamhet och trevligt umgänge.

Vi erbjuder våra partners en rad olika marknadsförnings- och personalaktiviteter t.ex.

Tävlingssponsring (GULD)
En egen golftävling! – en unik möjlighet att visa upp ditt företag.

Exponering på anläggningen (SILVER & BRONS)
-Sponsra ett hål eller välj marknadsföring på anläggningen – profilerar ditt företag.
-Silver-nivån för golfspelande företagare & anställda
-Brons-nivå för golfintresserad företagare & anställda

Kund, medarbetare och friskvårds GOLF
Vi arrangerar allt från ”prova på” till utbildningar samt företagsunika kund & medarbetartävlingar!

Juniorsponsring
Vår juniorverksamhet är viktigt för både oss och våra partners – stötta den!

Ett stort tack till våra samarbetspartner och väl mött på golfbanan i sommar.

För mer info kontakta:

Lennart Augustsson, Sponsoransvaring Leråkra GK

0703 754476

Leråkra GK:s handicapkommitté består av Tävlingssektionens ordförande och Git- ansvarig på klubben. För år 2022 är det Tony Andersson och Christer Sixtensson.

Varje klubb inom SGF är skyldig att ha en sådan kommitté.Ett stort problem för golfen generellt är att de regler som finns för handicapsättning inte följs och förbundet är tydliga med att de vill att detta åtgärdas.Till årets säsong har vissa justeringar gjorts avseende regelverket.
Bland annat så kan handicapjusteringar för 9 hål göras för alla handicapgrupper utom handicapgrupp 1
Handicapgrupp 6 är tillagd och motsvarar tidigare års klubbhandicap 37-54.

För att vi alla ska få tävla på lika villkor så är det självklart och av yttersta vikt att alla registrerar sina ronder så aktuellt handicap blir rättvisande.

Leråkra GK:s handicapkommitté kommer under året att göra stickprov för de tävlingar som genomförs inom klubbens regi (Även för de tävlingar somgenomförs utanför tävlingssektionens ansvarsområde), så att tävlingsronder registreras via Min Golf eller via kansliet.
Detta avser t.ex. herrgolfen på tisdagar/torsdagar, damgolfen samt söndagsgolfen. Vi ber er således att scorekort för alla dessa tävlingar sparas i kansliet.

Regelverket
Avseende sänkningar/höjningar för 9,12 respektive 18 hål så gäller samma regler.
Frågan är ställd till förbundet och svaret är som följer:Vid spel av 12 hål så registreras resultatet efter 9 hål som handicapgrundande resultat. Dock anser de att tolv hål är bättre och mer utslagsgivande att spela, vilket de nogsamt påtalade i sitt svar men reglerna är tydliga. 9 resp 18 hål.

Om man ligger helt fel i sitt handicap pga t.ex. sjukdomar, långa uppehåll eller likvärdigt så kan vi hjälpa till med en justering. Det bästa är att spela 3 rundor och lämna scorekorten till kansliet för vidarbefordran till handicapkommitténs medlemmar

Lycka till med ert golfande under säsongen önskar Christer och Tony

Länk till :
www.golf.se/globalassets/regler-och-handicap/ega-handicapregler-2016.pdf

Ban- och Anläggningskommittén leds av Ingemar Persson (ordförande). Övriga ledamöter är Monika Koch, Bo Andersson, Börje Svensson, Lennarth Månsson, Sven-Erik Ohlsson och Jan SE Svensson.
Kommittén bevakar och handhar frågor rörande bana och anläggning.
En av huvuduppgifterna är att tillse att banan håller de i Banskötsel-
avtalet uppsatta villkoren. Kommittén har ett nära samarbete med
J K Leråkra AB och dess banpersonal.
Frågor, idéer och synpunkter angående bana och/eller anläggning
kan med fördel diskuteras med eller tillsändas ledamöter i kommittén.

Utbildningskommittén består av Håkan Adolfsson (ordförande),
Magnus Rådström, Ulf Svensson, Monika Bäckström Koch, Tony Anderson, Anna Gruner och Jonas Gruner
Kommittén är även behjälplig vid golfrelaterade event och liknande.

Begränsat öppethållande Nov tom mars.

Vårt café erbjuder kaffe, smörgåsar, kakor, läsk, glass och lite annat smått och gott.

Vissa dagar erbjuds korv med bröd.

Caféet ligger vid klubbstugan nära Driving rangen.

Vi hoppas på en fin och trevlig sommar med god stämning och många fikapauser.

I anslutning till serveringen har vi en enklare shop med golfartiklar.

Klubben | Leråkra Golfklubb