Tävlingar

EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH)

Leråkra GK använder sig av exakt tävlingshandicap (ETH) vilket är en rekommendation från SGF. Detta kom redan 2012/2013 och innebär att spelare som har fler än tre handicapgrundande rundor tillhör handicapgrupp ”ETH”, Exakt tävlingshandikapp.

Om man inte har detta så är man med utom tävlan och kommer inte med i resultatlistan. Man tillhör då handicapgruppen med benämningen ”EH”- Exakt handicap. Ni kommer även fortsättningsvis att kunna anmäla er och delta men utanför resultatlistan. Om ni har eventuella frågor om detta kan ni kontakta tävlingssektionen. Även på svensk golf finns det information om ETH/EH. Observera att det bara handlar om 3 handicapgrundande rundor så får man med automatik ETH.

Ola Svensson, ordförande tävlingssektionen