Tävlingar


 


 

Leråkra GK använder sig av exakt tävlingshandicap (ETH) vilket är en rekommendation från SGF. Detta kom redan 2012/2013 och innebär att spelare som har fler än tre handicapgrundande rundor tillhör handicapgrupp ”ETH”, Exakt tävlingshandikapp.

Om man inte har detta så är man med utom tävlan och kommer inte med i resultatlistan. Man tillhör då handicapgruppen med benämningen ”EH”- Exakt handicap. Ni kommer även fortsättningsvis att kunna anmäla er och delta men utanför resultatlistan. Om ni har eventuella frågor om detta kan ni kontakta tävlingskommittén. Även på svensk golf finns det information om ETH/EH. Observera att det bara handlar om 3 handicapgrundande rundor så får man med automatik ETH.

Tony Andersson, TKO

Vi spelar spontangolf varje onsdag. Vi börjar kl 17.30 fram till 1/9 efter det är det kl 17.00

Tävlingar | Leråkra Golfklubb