Jan Svensson

All the posts published.

Nu på lördag 6 april öppnar vi greenerna för säsongen. Välkomna!

Våra lokala regler är nu uppdaterade med hänsyn till årets regeländringar. Se under flik “Banan”.

Nyhet! Som ett led i utvecklingen av vår klubb har styrelsen beslutat att införa en ny möjlighet för medlemmar i andra klubbar …

Jan Svensson | Leråkra Golfklubb