Jan Svensson

All the posts published.

Trots coronaviruset kommer Leråkra Golfklubb att ha sin traditionsenliga STÄDDAG , lördagen den 4 april klockan 09.00. Vi är självfallet försiktiga med …

Efter beslut på årsmötet 2019 så höjs medlemsavgiften för fullvärdig medlem i år med 300 kronor, dvs nya årsavgiften blir 3200 kr. …

Som ni kanske läst i senaste Svensk Golf så upphör Svenska Golfförbundets engagemang i denna tidning från och med maj månad 2020. …

Från och med måndag 28/10 påbörjas ett planerat underhållsarbete på våra greener  (hålpipning och dressning). I och med detta gäller vintergreener ifrån samma …

I enlighet med den nya lagen om rökning på allmänna platser så har vi nu rökförbud på våra uteplatser vid cafe’et och …

Nu kan vi även erbjuda laddningsbara kort för användning i bollautomaten. Priser: – Årskort med obegränsad tillgång av bollar 2000 kr. – …

Våra lokala regler är nu uppdaterade med hänsyn till årets regeländringar. Se under flik “Banan”.

Nyhet! Som ett led i utvecklingen av vår klubb har styrelsen beslutat att införa en ny möjlighet för medlemmar i andra klubbar …

Jan Svensson | Leråkra Golfklubb