Jan Svensson

All the posts published.

Som ni kanske läst i senaste Svensk Golf så upphör Svenska Golfförbundets engagemang i denna tidning från och med maj månad 2020. …

Nu kan vi även erbjuda laddningsbara kort för användning i bollautomaten. Priser: – Årskort med obegränsad tillgång av bollar 2000 kr. – …

Våra lokala regler är nu uppdaterade med hänsyn till årets regeländringar. Se under flik “Banan”.

Nyhet! Som ett led i utvecklingen av vår klubb har styrelsen beslutat att införa en ny möjlighet för medlemmar i andra klubbar …

Jan Svensson | Leråkra Golfklubb